water-sprayer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

water-sprayer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm water-sprayer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của water-sprayer.

Từ điển Anh Việt

  • water-sprayer

    * danh từ

    bình phun nước, máy phun nước