water-buffalo nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

water-buffalo nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm water-buffalo giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của water-buffalo.

Từ điển Anh Việt

  • water-buffalo

    /'wɔ:tə'bʌfəlou/

    * danh từ

    (động vật học) con trâu