water-blister nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

water-blister nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm water-blister giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của water-blister.

Từ điển Anh Việt

  • water-blister

    * danh từ

    mụn nước; chỗ da phồng; chỗ mọng nước