water-biscuit nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

water-biscuit nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm water-biscuit giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của water-biscuit.

Từ điển Anh Việt

  • water-biscuit

    /'wɔ:tə,biskit/

    * danh từ

    bánh quy cứng