watchet nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

watchet nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm watchet giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của watchet.

Từ điển Anh Việt

  • watchet

    * danh từ

    (từ cổ, nghĩa cổ) màu xanh da trời

    vải màu xanh