watch-guard nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

watch-guard nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm watch-guard giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của watch-guard.

Từ điển Anh Việt

  • watch-guard

    /'wɔtʃgɑ:d/

    * danh từ

    dây đồng hồ (đeo ở áo)