washing-machine nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

washing-machine nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm washing-machine giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của washing-machine.

Từ điển Anh Việt

  • washing-machine

    /'wɔʃiɳmə,ʃi:n/

    * danh từ

    máy giặt