wash-hand-basin nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wash-hand-basin nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wash-hand-basin giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wash-hand-basin.

Từ điển Anh Việt

 • wash-hand-basin

  /'wɔʃ,beisn/ (wash-hand-basin) /'wɔʃhænd,beisn/

  hand-basin)

  /'wɔʃhænd,beisn/

  * danh từ

  chậu rửa (ở phòng tắm)