warrenite nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

warrenite nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm warrenite giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của warrenite.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • warrenite

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    varenit