ward-ilgner/ilgner control nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ward-ilgner/ilgner control nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ward-ilgner/ilgner control giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ward-ilgner/ilgner control.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • ward-ilgner/ilgner control

    * kỹ thuật

    điện:

    điều khiển kiểu Ward-Leonard/ Ilgner