war-worn nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

war-worn nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm war-worn giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của war-worn.

Từ điển Anh Việt

 • war-worn

  /'wɔ:wɔ:n/

  * tính từ

  bị chiến tranh tàn phá; bị chiến tranh làm cho kiệt quệ

  thiện chiến

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • war-worn

  Similar:

  war-torn: laid waste by war