war-paint nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

war-paint nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm war-paint giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của war-paint.

Từ điển Anh Việt

 • war-paint

  /'wɔ:peint/

  * danh từ

  thuốc vẽ bôi lên người trước khi xuất trận (của các bộ tộc)

  (nghĩa bóng) lễ phục; trang phục đầy đủ

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) hoá trang