war-baby nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

war-baby nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm war-baby giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của war-baby.

Từ điển Anh Việt

  • war-baby

    /'wɔ:,beibi/

    * danh từ

    đứa con đẻ trong chiến tranh

    đứa con đẻ hoang (với bố là quân nhân)