wandala nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wandala nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wandala giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wandala.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • wandala

    Similar:

    mandara: a Chadic language spoken in the Mandara mountains in Cameroon; has only two vowels

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).