walnut-tree nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

walnut-tree nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm walnut-tree giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của walnut-tree.

Từ điển Anh Việt

  • walnut-tree

    /'wɔ:lnəttri:/

    * danh từ

    (thực vật học) cây óc chó