wall, retaining nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wall, retaining nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wall, retaining giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wall, retaining.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wall, retaining

    * kỹ thuật

    tường chắn đất