walkie-lookie nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

walkie-lookie nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm walkie-lookie giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của walkie-lookie.

Từ điển Anh Việt

  • walkie-lookie

    /'wɔ:ki'luki/

    * danh từ

    (từ lóng) đài truyền hình xách tay