waldorf salad nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

waldorf salad nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm waldorf salad giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của waldorf salad.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • waldorf salad

    typically made of apples and celery with nuts or raisins and dressed with mayonnaise

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).