wagnerite nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wagnerite nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wagnerite giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wagnerite.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wagnerite

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    vagnerit