visitress nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

visitress nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm visitress giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của visitress.

Từ điển Anh Việt

  • visitress

    * danh từ

    khách nữ

    người phụ nữ từ thiện (thăm hỏi người nghèo khổ)