visitors' book nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

visitors' book nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm visitors' book giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của visitors' book.

Từ điển Anh Việt

  • visitors' book

    * danh từ

    sổ lưu niệm (ghi tên, địa chỉ để giữ lại ở khách sạn )