visiting-day nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

visiting-day nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm visiting-day giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của visiting-day.

Từ điển Anh Việt

  • visiting-day

    /'vizitiɳdei/

    * danh từ

    ngày tiếp khách