usherette nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

usherette nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm usherette giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của usherette.

Từ điển Anh Việt

  • usherette

    /, 'ret/

    * danh từ

    người đàn bà chỉ chỗ ngồi (trong rạp hát, rạp chiếu bóng...)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • usherette

    a female usher