uranology nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

uranology nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm uranology giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của uranology.

Từ điển Anh Việt

 • uranology

  /,ju r 'n l d i/

  * danh từ

  thiên văn học

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • uranology

  Similar:

  astronomy: the branch of physics that studies celestial bodies and the universe as a whole