uramustine nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

uramustine nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm uramustine giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của uramustine.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • uramustine

    * kỹ thuật

    loại thuốc gây độc tế bào