unturned nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

unturned nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm unturned giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của unturned.

Từ điển Anh Việt

 • unturned

  /' n't :nd/

  * tính từ

  không lật lại

  to leave no stone unturned

  (xem) leave

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • unturned

  not turned

  left no stone unturned

  Antonyms: turned