unstanched nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

unstanched nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm unstanched giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của unstanched.

Từ điển Anh Việt

  • unstanched

    * tính từ

    không cầm máu (vết thương)