unsparingly nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

unsparingly nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm unsparingly giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của unsparingly.

Từ điển Anh Việt

 • unsparingly

  * phó từ

  rộng rãi, hậu hự

  tàn nhẫn, không thương xót

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • unsparingly

  Similar:

  scathingly: in a scathing and unsparing manner

  she criticized him scathingly