unsoldierly nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

unsoldierly nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm unsoldierly giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của unsoldierly.

Từ điển Anh Việt

 • unsoldierly

  /' n'sould li/

  * tính từ

  không có vẻ lính

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • unsoldierly

  not conforming to military standards

  unsoldierly posture