unpleasantry nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

unpleasantry nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm unpleasantry giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của unpleasantry.

Từ điển Anh Việt

  • unpleasantry

    * danh từ

    lời châm chọc, lời nói xỏ

    sự kiện tồi tệ