unmirthful nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

unmirthful nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm unmirthful giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của unmirthful.

Từ điển Anh Việt

  • unmirthful

    /'ʌn'mə:θful/

    * tính từ

    gượng, không vui (cười)