uninterred nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

uninterred nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm uninterred giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của uninterred.

Từ điển Anh Việt

  • uninterred

    /'ʌnin'tə:d/

    * tính từ

    không được chôn cất, không được mai táng