unimpugned nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

unimpugned nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm unimpugned giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của unimpugned.

Từ điển Anh Việt

  • unimpugned

    /'ʌnim'pju:nd/

    * tính từ

    không bị công kích, không bị dị nghị, không bị bác