ungag nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ungag nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ungag giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ungag.

Từ điển Anh Việt

  • ungag

    * ngoại động từ

    tháo giẻ bịt miệng

    bỏ kiểm duyệt