unforbidden nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

unforbidden nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm unforbidden giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của unforbidden.

Từ điển Anh Việt

  • unforbidden

    /'ʌndə'bidn/

    * tính từ

    không bị cấm; được phép