unfoldment nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

unfoldment nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm unfoldment giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của unfoldment.

Từ điển Anh Việt

  • unfoldment

    xem unfold