unflavoured nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

unflavoured nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm unflavoured giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của unflavoured.

Từ điển Anh Việt

  • unflavoured

    /'ʌn'fleivəd/

    * tính từ

    không mùi vị, không thơm (kẹo...)

Từ điển Anh Anh - Wordnet