unexercised nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

unexercised nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm unexercised giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của unexercised.

Từ điển Anh Việt

 • unexercised

  /'ʌn'eksəsaizd/

  * tính từ

  không được thực hiện, không được thi hành; không được sử dụng

  không được tập luyện, không được rèn luyện

  không được thử thách

  không bị quấy rầy, không bị làm phiền