unenlarged nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

unenlarged nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm unenlarged giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của unenlarged.

Từ điển Anh Việt

  • unenlarged

    * tính từ

    không được phóng to; không được mở rộng; chật hẹp