uneffected nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

uneffected nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm uneffected giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của uneffected.

Từ điển Anh Việt

  • uneffected

    /'ʌni'lektid/

    * tính từ

    không làm, không được thực hiện