understrata nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

understrata nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm understrata giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của understrata.

Từ điển Anh Việt

  • understrata

    * danh từ số nhiều của understratum

    xem understratum