undauntable nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

undauntable nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm undauntable giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của undauntable.

Từ điển Anh Việt

  • undauntable

    /'ʌn'dɔ:ntəbl/

    * tính từ

    không thể khuất phục được, không làm nản chí được