unbridledly nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

unbridledly nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm unbridledly giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của unbridledly.

Từ điển Anh Việt

  • unbridledly

    xem unbridled