unarsorbent nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

unarsorbent nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm unarsorbent giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của unarsorbent.

Từ điển Anh Việt

  • unarsorbent

    /'ʌnəb'sɔ:bənt/

    * tính từ

    không hút nước, không thấm hút