umpireship nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

umpireship nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm umpireship giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của umpireship.

Từ điển Anh Việt

  • umpireship

    /'ʌmpaiəʃip/

    * danh từ

    chức trọng tài