umcomeliness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

umcomeliness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm umcomeliness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của umcomeliness.

Từ điển Anh Việt

  • umcomeliness

    /'ʌn'kʌmlinis/

    * danh từ

    tính chất không đẹp, tính chất vô duyên

    (từ hiếm,nghĩa hiếm) tính không nhã nhặn; tính không đoan trang