ultra-rays nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ultra-rays nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ultra-rays giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ultra-rays.

Từ điển Anh Việt

  • ultra-rays

    * danh từ số nhiều

    tia vũ trụ