ulnae nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ulnae nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ulnae giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ulnae.

Từ điển Anh Việt

  • ulnae

    /'ʌlnə/

    * danh từ, số nhiều ulnae

    (giải phẫu) xương trụ