ucca nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ucca nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ucca giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ucca.

Từ điển Anh Việt

  • ucca

    * (viết tắt)

    hội đồng trung ương cứu xét việc tuyển sinh của các đại học (Universities Central Council on Admissions)