u-bar nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

u-bar nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm u-bar giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của u-bar.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • u-bar

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    thanh chữ U